Ubezpieczenia komunikacyjne

Rynek ubezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem doglądanym przez krajowy rejestr pieniężny w Polsce. Dzisiaj zabezpieczyć wolno praktycznie wszystko, na dodatek przed wszystkimi zagrożeniami i ryzykami. Przeważnie niemniej jednak wyprzedawanym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia komunikacyjne – inaczej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyróżniamy trzy kluczowe grupy zabezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe oraz OC w życiu prywatnym. Tutaj Ubezpieczenia OC chroni nas przed następstwami pieniężnymi, kiedy wyrządzimy szkodę na osobie lub też mieniu w czasie kierowania samochodem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Z pewnością Ubezpieczenia OC chroni przed odpowiedzialnością powiązaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: kiedy zostanie uszkodzone powierzone mienie, gdy błąd narazi konsumentów czy też pracobiorców na straty i tak dalej. Ostatnia grupa ubezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu osobistym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową związaną z uszkodzeniem mienia bądź też zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której skutki odczują sąsiedzi.